بهترین شروط ضمن عقد نکاح

admin 1399-08-10 بدون دیدگاه

بهترین شروط ضمن عقد نکاح

با شروط ضمن عقد بیشتر آشنا شوید! همه ی ما از این موضوع آگاه هستیم که ازدواج علاوه بر این که میان دو فرد یک پیوند احساسی و عاطفی ایجاد می کند؛ بلکه به عنوان یک توافق و تعهّد دو جانبه قانونی نیز تعریف شده و چارچوب های حقوقی و قانونی مشخّص و معیّنی بر آن حاکم می باشد که هر دو فرد بعد از موافقت و پذیرش این شرایط نسبت به آن ها مسئول بوده و ملزوم به رعایت آن شرایط می باشند. در واقع هنگامی که یک زوج شرایط یکدیگر را پذیرفته و با هم ازدواج می کنند؛در سند ازدواج خود تکالیف و حقوق هایی را پذیرفته و امضاء می کنند که در زندگی مشترک ملزم به رعایت آن شرایط بوده و در صورت عدم رعایت،فرد مقابل حق اعتراض به صورت قانونی را خواهد داشت. همان طور که می دانیم در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،مردان برتری قانونی […]

بیشتر بخوانید